มาแล้วกับ “ช้อปดีมีคืน” เมื่อรัฐบาลแจกของขวัญปีใหม่ 2566 เรื่องควรรู้สำหรับประชาชน

โครงการช้อปดีมีคืนถือเป็นหนึ่งในโครงการรัฐบาลล่าสุดที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี เพราะทำให้เกิดการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยโดยประชาชน ส่วนผู้ประกอบการร้านค้าก็ได้ประโยชน์จากช้อปดีมีคืนไปด้วย เมื่อเกิดกำลังซื้อและการใช้จ่ายถูกกระตุ้น  ประชาชนโดยรวมก็เกิดขวัญกำลังใจจะทำธุรกิจตามไปด้วย และสำหรับช้อปดีมีคืน 2566 หรือความเคลื่อนไหวของโครงการในปีนี้ก็ยังคงข้อดีหลายอย่าง เช่นสามารถใช้สิทธิช้อปดีมีคืนและยังใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส 4 ไปด้วยได้ เพราะว่าช่วงเวลาระหว่างสองโครงการไม่ทับซ้อนกัน ส่วนช้อปดีมีคืนเงื่อนไขของรอบนี้ก็คือ สามารถซื้อสินค้าและบริการได้ระหว่าง 1 มกราคมถึง 15 กุมภาพันธ์ สำหรับคนที่สงสัยว่าช้อปดีมีคืนลงทะเบียนด้วยหรือเปล่า คำตอบก็คือไม่จำเป็นจะต้องลงทะเบียนใดๆ ทั้งสิ้น เพียงแต่ซื้อสินค้าและบริการตามที่กำหนดไว้ในโครงการ และจากนั้นก็ทำการขอใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบจากร้านค้าหรือผู้ให้บริการมาเป็นหลักฐานช้อปดีมีคืน เพราะช้อปดีมีคืนลดหย่อนภาษีได้ หากนำเอาใบกำกับภาษีดังกล่าวที่ขอไปมาใช้ประกอบการยื่นภาษี คุณก็จะได้รับการลดหย่อนภาษีในช่วงปลายปีได้ ทำให้กล่าวได้ว่ารัฐบาลแจกของขวัญปีใหม่ 2566 ให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริง

รายละเอียดสำคัญของผู้ต้องการใช้สิทธิจากโครงการ “ช้อปดีมีคืน

สำหรับสินค้าและบริการที่จะสามารถขอยื่นลดหย่อนภาษีจากโครงการ “ช้อปดีมีคืน” ได้ ก็จะต้องเป็นสินค้าและบริการของบริษัทที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย โดยทางผู้ประกอบการได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ ค่าหนังสือและค่าบริการหนังสือที่อยู่ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต และค่าสินค้าจากโครงการ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ก็สามารถใช้สิทธิช้อปดีมีคืนได้ ส่วนสินค้าที่ไม่เข้าข่ายในการขอช้อปดีมีคืนลดหย่อนภาษีก็เป็นสินค้าประเภทสุรา ไวน์ ค่าน้ำมันหรือก๊าซสำหรับเติมรถยนต์และพาหนะอื่นๆ ค่านิตยสารและหนังสือพิมพ์ทั้งแบบดิจิตอลออนไลน์กับแบบเอกสาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว นอกจากนี้ ช้อปดีมีคืนเงื่อนไขของสินค้าและบริการที่ไม่รับลดหย่อนภาษียังรวมถึงค่าเบี้ยประกันวินาศภัย และค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำ ค่าโทรศัพท์ หรือค่าไฟฟ้าตามบ้านเรือน ไปจนถึงค่าบริการอินเตอร์เน็ตรายเดือนก็ใช้กับโครงการช้อปดีมีคืนม่ได้ ก่อนจะทำเรื่องลดหย่อนภาษีกับช้อปดีมีคืนก็ต้องศึกษาดูให้ดีว่าสินค้าและบริการแบบไหนที่ลดหย่อนภาษีได้

เรื่องเพิ่มเติมของผู้ใช้สิทธิช้อปดีมีคืน รวมถึงคุณสมบัติและรายละเอียดอื่นๆ ในปี 2566 / 2023

สำหรับคุณสมบัติของผู้จะขอลดหย่อนภาษีกับช้อปดีมีคืนได้ จะขอคืนได้มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับเงินได้สุทธิของแต่ละคน เช่น ถ้าหากได้เงินได้สุทธิไม่เกิน 150,000 บาทก็อาจจะไม่ได้รับเงินคืนจากช้อปดีมีคืน ซึ่งก่อนจะทำการซื้อสินค้าและบริการเพื่อมาลดหย่อนภาษีกับโครงการนี้ ก็ต้องเช็คดูเรื่องของเงินได้สุทธิของตนเองก่อน นอกจากนั้น สิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงก็คือการซื้อมากไม่ได้แปลว่าจะได้ลดหย่อนภาษีมาก เพราะขั้นสูงสุดที่ซื้อแล้วใช้ลดหย่อนได้จะไม่เกิน 30,000 บาท และต้องซื้อตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ หากทำการซื้อเพื่อมาขอลดหย่อนภาษีกับช้อปดีมีคืนหลังจากที่หมดเขตไปแล้ว ก็จะไม่สามารถนำเอามาลดหย่อนภาษีใดๆ ได้ทั้งสิ้น ที่สำคัญอีกสิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือ ใบกำกับภาษีที่นำมาใช้ยื่นขอลดหย่อนกับช้อปดีมีคืนจะต้องเป็นของแท้ที่ถูกกฎหมาย ไม่ปลอมแปลงขึ้นมา หรือนำใบกำกับภาษีเก่ามาตกแต่งแก้ไขช่วงเวลา หรือทำเป็นซื้อสินค้าและบริการปลอมๆ ไม่ได้ซื้อจริงๆ เพราะหากทำเช่นนั้นคุณอาจจะถูกดำเนินการตามกฎหมายได้ และก็จะถูกตัดสิทธิจากช้อปดีมีคืนและโครงการอื่นๆ ของรัฐอีกด้วย