เรื่องที่หลายคนอยากรู้ เอกสารแบบฟอร์มสัญญายืมเงิน 2023 หน้าตาต้องเป็นแบบไหน

การทำเรื่องให้ยืมเงินที่ดีที่สุดควรจะมีหนังสือสัญญายืมเงินที่ฝ่ายแหล่งกู้เงินกับฝ่ายยืมมีคนละฉบับ ซึ่งเอกสารดังกล่าวถือเป็นการทำข้อตกลงที่สามารถเรียกร้องทางกฎหมายได้ หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดกระทำการไม่ตรงตามที่เอกสารแบบฟอร์มสัญญายืมเงิน 2023 หรือจะปีไหนๆ ได้ระบุไว้ โดยเอกสารแบบฟอร์มสัญญายืมเงิน 2023 ที่ดีควรจะให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย นอกจากนั้นอีกสิ่งที่สำคัญที่สุด ในฐานะขอเอกสารแบบฟอร์มสัญญายืมเงิน 2023 คือการสร้างความสบายใจให้เกิดขึ้นระหว่างการกู้ยืมเงินหรือการสมัครบัตรกดเงินสดออนไลน์ เพราะข้อมูลในเอกสารจะระบุชัดเจนว่ายืมเงินไปเท่าไหร่ และดอกเบี้ยเป็นเท่าไหร่ รวมถึงกำหนดการใช้คืน และหากแหล่งกู้เงินใช้วิธีการอื่นใดในการทวงเงินซึ่งผิดกฎหมายและไม่ได้ระบุไว้ในเอกสารแบบฟอร์มสัญญายืมเงิน 2023 ก็อาจจะนำไปสู่เรื่องฟ้องร้องฐานผิดสัญญาได้ ดังนั้น หากบรรลุข้อตกลงร่วมกันที่เกี่ยวกับยืมเงิน จนนำไปสู่การต้องใช้แบบฟอร์มสัญญายืมเงินเพื่อทำหนังสือร่วมกันแล้ว ฝ่ายแหล่งกู้เงินกับฝ่ายยืมเงินก็ควรจะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารให้ดี ว่าฝ่ายของตนจะถูกเอาเปรียบหรือเปล่า 

เรื่องควรรู้เกี่ยวกับแบบฟอร์มสัญญายืมเงินออนไลน์และสัญญายืมเงินไม่มีดอกเบี้ย ในปี 2566 / 2023

การร่างสัญญายืมเงินเองอาจจะใช้เวลาพอสมควร หนทางที่ง่ายสุดคือการหาแบบฟอร์มสัญญายืมเงินออนไลน์มาใช้หรือมาเป็นตัวอย่าง แบบฟอร์มเหล่านี้จะมีการกำหนดวันที่ชัดเจน ว่าเอกสารแบบฟอร์มสัญญายืมเงิน 2023 ฉบับดังกล่าวเซ็นในวันที่เท่าไหร่ เดือนไหน ปีอะไร มีข้อมูลส่วนตัวของผู้ทำสัญญาทั้งสองฝั่งชัดเจนพร้อมพื้นที่ให้เซ็นชื่อ และจะดีมากหากมีการให้เซ็นชื่อพยานในตอนท้ายด้วย ถามว่าสำคัญไหมก็ถือว่าสำคัญอยู่แต่ไม่มีก็ได้ ส่วนเรื่องขอสัญญายืมเงินไม่มีดอกเบี้ยเป็นสิ่งที่หาได้ยากเพราะหนังสือสัญญายืมเงินล้วนกำหนดดอกเบี้ยด้วยกันทั้งนั้น โดยมากไม่เกิน 15 เปอร์เซ็นต์หากเกินจากนั้นก็จะให้ถือว่าสัญญาเป็นโมฆะ สำหรับข้อมูลอื่นๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการทำหนังสือสัญญายืมเงินก็ประกอบด้วย หากเงินที่ยืมต่ำกว่า 2,000 บาทไม่ต้องทำสัญญากู้ยืมก็ได้ ส่วนเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการทำสัญญา นอกจากเอกสารแบบฟอร์มสัญญายืมเงิน 2023 ก็ประกอบด้วย สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ สเตทเม้นธนาคารต่างๆ เช่น สเตทเม้นกรุงศรี รวมไปถึงสำเนาทะเบียนบ้าน หรือขอเอกสารใกล้เคียงอื่นๆ เช่น สำเนาทะเบียนสมรส ถ้าเป็นนิติบุคคลก็ต้องมีใบทะเบียนการค้ามาประกอบกับเอกสารแบบฟอร์มสัญญายืมเงิน 2023 ด้วย และเอกสารเกี่ยวกับรายได้หรือข้อมูลการเงินของผู้กู้ เช่น สำเนารายการในบัญชีธนาคาร หรือใบรับรองเงินเดือน 

สิ่งที่ควรจะต้องรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืมเงินจากแหล่งกู้เงินแบบมีหนังสือสัญญายืมเงิน

ในฐานะผู้ขอยืมเงิน คุณควรจะศึกษาและอ่านเอกสารแบบฟอร์มสัญญายืมเงิน 2023 ให้ครบถ้วนตั้งแต่บรรทัดแรกไปจนถึงบรรทัดสุดท้าย ที่ไม่ต้องถามเลยว่าตรงนี้หรือตรงนั้นสำคัญไหม เพื่อความแน่ใจว่าไม่มีรายละเอียดข้อมูลใดๆ ที่จะสร้างปัญหาให้ในอนาคตหลังทำสัญญา เพราะเมื่อเซ็นเอกสารไปแล้ว ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงได้หากผิดพลาดขึ้นมาก็ต้องเสียเวลาในการขอฟ้องศาลอีก ซึ่งหากในหนังสือสัญญายืมเงินระบุชัดเรื่องกำหนดจ่ายดอกเบี้ย ก็จะมีอายุความ 5 ปี แต่ถ้าไม่ระบุชัดเจน จะมีอายุความ 10 ปี  และที่สำคัญ การทำสัญญาแบบนี้ไม่เหมาะกับผู้ต้องการยืมเงินด่วนโอนเข้าบัญชีแบบทันทีทันใด เพราะกว่าจะอ่านรายละเอียดในสัญญา และอาจจะมีการขอให้แก้ไขโดยการตกลงร่วมกันของผู้ขอกู้และแหล่งกู้เงิน เมื่อในหนังสือสัญญายืมเงินมีข้อบกพร่องบางอย่าง การจะได้ยืมเงินแบบด่วนทันใจก็อาจจะไม่เหมาะกับการขอกู้ยืมเงินแบบมีหนังสือสัญญาเช่นนี้ เรียกได้ว่าไม่ใช่แค่ศึกษาว่าเอกสารแบบฟอร์มสัญญายืมเงิน 2023 ต้องทำอย่างไรบ้างก่อนเซ็นเท่านั้น แต่ต้องเข้าใจธรรมชาติของการได้ยืมเงินผ่านการทำสัญญาอีกด้วย